Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar

 

 
 

 Statistik och uppföljningar

 
 

 Om statistik och uppföljningar

 

​Statistik är sammanställning i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram. Uppföljning är granskning av insamlad information i syfte att ge en saklig och värderingsfri överblick över hur något har utvecklats och för att vid behov kunna vidta korrigerande eller kompletterande insatser.

En uppföljning kan exempelvis uppmärksamma tillämpning, effekt och kännedom om lagändringar hos patienter, personal och inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna.