Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse är en systematisk översikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Den redogör för vilka insatser som är effektiva för familjer där barn och unga utsätts för våld och försummelse.

Våld och försummelse av barn som sker inom familjen är ett omfattande problem med allvarliga konsekvenser.

Mellan 3 och 9 procent av barnen i de nordiska länderna utsätts för direkt våld i hemmet och mellan 7 och 12 procent har bevittnat våld i hemmet. Konsekvenserna av att utsättas för våld och försummelse under barndomen är allvarliga. Forskningen visar att det kan påverka hjärnans utveckling negativt samt öka de långsiktiga riskerna för bland annat depression, ångest, missbruk och självmordsförsök. Kunskap behövs om vilka insatser som är effektiva för familjer där barn och unga utsätts för våld och försummelse.

Syftet med denna rapport är att sammanställa det vetenskapliga underlaget om effekter och kostnadseffektivitet av öppenvårdsinsatser till familjer där det förekommer våld och försummelse mot barn, samt om hur föräldrar och barn upplever att delta i insatser.

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?