Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen - NCK-rapport 2010:4

Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen - NCK-rapport 2010:4

Detta är en handledning från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK som vänder sig till yrkesverksamma i hälso- och sjukvården.

​NCK fick 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en handledning för hälso- och sjukvården. Handledningen vänder sig till anställda inom sjukvården, primärvården, skolhälsovården och ungdomsmottag-ningar och ska utgöra ett verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik och oro och funderingar kring frågor som rör sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar.

Handledningen på NCK:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?