Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det är kollektivt utövat. De som lämnar sin familj för att de utsatts kan uppleva stor ensamhet och isolering och behoven av hjälp och stöd kan vara stora och långvariga. Syftet är att höja medvetenheten och kompetensen hos personal för att bättre tillgodose de utsattas behov av stöd och hjälp.

De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till, trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få det. Socialstyrelsen har också i sin tillsynsverksamhet riktat kritik mot flera kommuner när det gäller hanteringen av ärenden som har rört hedersrelaterat våld.

Utgångspunkten måste vara att aldrig göra avkall på de utsattas rättigheter, oavsett om det är barn eller vuxna och oavsett hur komplexa eller komplicerade situationerna kan vara. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att det är kollektivt utövat, dvs. att det kan vara flera förövare, t.ex. i den närmaste familjen, samt att det kan vara sanktionerat eller pådrivet från omgivningen. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central liksom att valet av partner inte är individens utan familjens eller ett större kollektivs angelägenhet. Våldet och förtrycket kan ta sig många olika uttryck: fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt, och det kan röra sig om en rad olika handlingar från relativt sett vardagliga begränsningar i livet som gäller klädval och socialt umgänge, till livsval som utbildning och val av äktenskapspartner samt grovt våld, inklusive dödligt våld.

Det är både flickor och kvinnor samt pojkar och män som utsätts för hedersrelaterat våld och förövarna kan både vara kvinnor och män. Homo- och bisexuella personer samt transpersoner kan drabbas särskilt hårt.

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck är utgivet av Socialstyrelsen.

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

​Detta utbildningsmaterial är under revidering. Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer kom 2014 (SOSFS 2014:4). De ersätter de tidigare allmänna råden från 2009 för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). För de delar av utbildningsmaterialet som gäller de tidigare allmänna råden hänvisas till Socialstyrelsens handbok Våld.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?