Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Lägesrapporter Grov kvinnofridskränkning - rapport från Brå

Grov kvinnofridskränkning - rapport från Brå

De senaste tio åren har både anmälningar, uppklaring och fällande domar gällande grov kvinnofridskränkning minskat. Orsakerna bedöms bland annat bero på förändringar i registreringen av brottsanmälningar; en generell minskning av uppklaring gällande brott mot person och högre krav på stödbevisning för fällande dom. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

​Antalet anmälda brott med grov kvinnofridskränkning minskade från drygt 2 700 år 2008, till knappt 1 900 år 2015. Därefter har antalet anmälningar legat stabilt. Minskningen av anmälningarna fram till 2015 tycks inte bero på att utsattheten för upprepat partnervåld mot kvinnor har minskat.  Det verkar inte heller bero på förändringar i anmälningsbenägenheten, utan snarare på hur brotten registreras vid anmälan.

- Tidigare var det vanligare att polisen vid anmälan registrerade brottshändelsen som grov kvinnofridskränkning, om brottet de åkte ut på skett i nära relation. Numera registreras brottshändelser i högre grad inledningsvis som det enskilda underbrottet, till exempel som misshandel eller olaga hot. Tanken är att senare under utredningen samla ihop dessa till en grov kvinnofridskränkning i de fall det är aktuellt, säger Lisa Westfelt, utredare på Brå.

Den minskande uppklaringen följer det generella mönstret för flera andra brott mot person, som exempelvis misshandel och olaga hot.  Bristande personalresurser och en hög arbetsbelastning inom den utredande verksamheten bedöms ha bidragit till den minskande uppklaringen för grov kvinnofridskränkning

Som en följd av att antalet anmälningar och åtal minskat, har även antalet fällande domar med grov kvinnofridskränkning minskat. Men sett i relation till antalet brott som fått ett beslut om åtal, har andelen som leder till fällande dom för grov kvinnofridskränkning ökat något, från 51 procent 2008 till 57 procent 2017.

Rapporten Grov kvinnofridskränkning – brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 är framtagen av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Grov kvinnofridskränkning – brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 på Brå:s webbplats