Intervju: Leda och ge stöd – att vara chef inom äldreomsorgen

Enhetschef Lena Skålberg på Ängsgården i Trosa är till för de boende. Med den grundinställningen har hon lätt att hitta rätt i sitt uppdrag. – Det är väldigt viktigt att vi vet varför vi är här. Oavsett om vi pratar om ekonomi eller personalfrågor måste vi alltid utgå från att de boende ska vara i centrum.

Lena Skålberg har arbetat inom vård och omsorg i över 30 år, först som sjukvårdbiträde och sedan som undersköterska. När hon blev rekryterad till enhetschef på Ängsgården i Trosa byggde hon på med utbildning i ledarskap och organisation samt en ettårig mentorsutbildning.

Bild på enhetschef Lena Skålberg
Enhetschef Lena Skålberg

– Det var oerhört värdefullt för mig att ha någon att bolla med och att bli bekräftad. Min mentor var rektor på Campus i Linköping. En sak som gick upp för mig var att många ledarskapsfrågor liknar varandra, oavsett bransch eller område, berättar Lena.

För att hon skulle tacka ja till jobbet var det viktigt för henne att arbetsgivaren stöttade henne i det ekonomiska ansvaret.

– Eftersom jag inte hade någon erfarenhet på det området var det jätteviktigt. Jag fick väldigt bra hjälp av kommunens ekonomikontor.

Bemanning efter behov

Som enhetschef har Lena både det ekonomiska ansvaret och personalansvaret. Sedan 2010 har Trosa kommun permanent övergått till bemanning efter behov på äldreboendena. Det betyder att varje äldreboende är en egen resursenhet utan fast budget. Istället betalas en ersättning per boende ut, baserat på det omvårdnadsbehov som finns dokumenterat i biståndsbeslutet. Om behovet ändras och det är bråttom kan hon som enhetschef snabbt fatta beslut om att ta in fler personal. Beslutet förankras då i efterhand hos biståndshandläggaren och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS.

– Det här systemet innebär mer administration för mig. Men samtidigt använder vi resurserna effektivare. Vi får också lite bättre möjligheter att använda pengarna där de behövs bäst. På helgerna kan vi till exempel ha dagbesökare här som vi får betalt för men som inte kräver att jag tar in extra personal. Då kan det bli pengar över till en föreläsare som personalen gärna vill att jag tar hit.

Trygg bas

På Ängsgården finns det 22 boenden och ungefär tio dagsbesökare. Lena är chef för 32 anställda som arbetar allt från 50 procent upp till heltid.

När hon gick in i sin nuvarande roll blev hon plötsligt chef över sina arbetskamrater.

– Jag kände att jag förstod vad de pratade om och att det var lätt för mig att lyssna, så det gick bra.

Att hon kan jobbet ”på golvet” ger henne en trygg grund att stå på.

– Sedan tror jag att jag är rak till mitt sätt och vill reda upp saker på en gång de dyker upp. Jag har både lätt för att ta personer och för att stiga in i situationer som många kanske uppfattar som obekväma, berättar Lena.

– Det kan gälla allt från personalkonflikter till upprörda anhöriga. Jag upplever att det är mycket viktigt att lyssna. Det betalar sig nästan alltid.

Ett kontinuerligt lärande

Det betyder inte att hon tycker att allt är lätt. Däremot går det mesta att lösa. Kunskap, handledning och reflektion är viktiga begrepp på Ängsgården.

Exemplen på lärande situationer är många. All personal har till exempel gått den webbaserade ABC-kursen Demenscentrum ger och alla har lärt sig att använda datorn i jobbet. Vidareutbildning sker kontinuerligt på omvårdnadsträffar och arbetsplatsträffar. Kommunens demenssamordnare, som fungerar som en expert för Lena, har också handledning för personalen och håller kurser med jämna mellanrum.

– Det finns många tillfällen som är tuffa för personalen. Till exempel när någon boende är aggressiv. Då är det jätteviktigt att personalen får prata och att de får stöd och bekräftelse från mig. Det är också viktigt att veta vad aggressiviteten beror på och hur vi ska bemöta den, säger Lena.

Stöd från arbetsgivaren

Lena tycker att hon har väldigt bra arbetsgivarstöd i sin chefsroll. Tillsammans med de två övriga enhetscheferna för kommunens äldreboenden och chefen för hemsjukvården bildar hon en så kallad driftgrupp som träffas var fjortonde dag. Ibland går de utbildningar tillsammans, ibland åker de på inspirerande föreläsningar.

Dessutom träffas alla kommunens chefer fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter, ibland över dagen och ibland på internat. Mellan mötena träffas cheferna två och två för att lära av varandra och diskutera.

Något Lena saknar är webbaserade lättillgängliga utbildningar som ger viktiga baskunskaper, framförallt för personalen.

– En kunnig och engagerad personal är guld värd helt enkelt!

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen .

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter