Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Författningssamlingen som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd hittar du här på Kunskapsguiden.
Filtrera på
Visar 30 av 719
Lista med gemensam författningssamling
HSLF-FS 2020:28Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2021Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
HSLF-FS 2020:23Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:30Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:25Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn;2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:16Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit;2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:15Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit;2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:12Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:10Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:9Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:20Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2020:20) om omfördelning av läkemedel mellan apotek;2020Läkemedelsverket
HLSF-FS 2020:14Föreskrifter (HLSF-FS 2020:14) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2020Läkemedelsverket
HSLF-FS-2020:11Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS-2020:11) om tillfälliga begränsningar av förskrivning och utlämnande av vissa läkemedel2020Läkemedelsverket
HSLF-FS 2020:13Föreskrifter (HSLF-FS 2020:13) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2011:10) om förteckningar över narkotika2020Läkemedelsverket
HSLF-FS-2020:6Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS-2020:6) om supplement 10.1 till Europafarmakopén;2020Läkemedelsverket
HSLF-FS 2020:1Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2020:1)2020Läkemedelsverket
HSLF-FS 2020:24Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning av rättspsykiatriska undersökningar och läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. på undersökningsenheter;2020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2020:3https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2020:2Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att föreskriva och ordinera läkemedel2020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2020:19Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring2020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2020:18Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare2020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2020:17Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-192020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:9Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2020Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
HSLF-FS 2020:22Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention2020Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
HSLF-FS 2020:5Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2020Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
HSLF-FS 2020:4Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2020Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
HSLF-FS 2019:4Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:28Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:27Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:22Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:21Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare2019Folkhälsomyndigheten

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter