Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Författningssamlingen som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd hittar du här på Kunskapsguiden.
Filtrera på
Visar 30 av 778
Lista med gemensam författningssamling
HSLF-FS 2021:6Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;2021Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2021:5Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;2021Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2021:4Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;2021Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2021:2Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19;2021Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2021:3Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2021Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2021:1Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;2021Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:90Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:91Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:93Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:92Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:89Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-192020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:88Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-192020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:78Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-192020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:80Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:79Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat, lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:77Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:76Allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:70Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:52Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:49Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:50Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HLSF-FS 2020:45Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:42Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:31Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:21Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:37Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:36Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:8Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:7Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:23Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall2020Folkhälsomyndigheten

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter