Tillgänglighetsredogörelse för kunskapsguiden.se

Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur kunskapsguiden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss.
Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det kan förekomma filmmaterial som saknar syntolkning eller undertexter. Vår ambition är att alla filmer ska vara fullt tillgängliga, men vi börjar med att fokusera på lagkraven, det vill säga filmmaterial som offentliggörs från och med 23 september 2020.

I lyssnafunktionen finns en knapp som när den är inaktiv har dålig kontrast mellan text och bakgrund. Eftersom den är inaktiv är den undantagen från kontrastkraven, men om vi får möjlighet ska vi ändå förbättra kontrasten så att alla användare får samma information. 

Det förekommer dokument som inte uppfyller alla krav på tillgänglighet. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Det finns vissa brister vad gäller anpassningar för att sidor ska fungera bra med hjälpmedel.

Åtgärder pågår och vår ambition är att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. 

Oskäligt betungande anpassning

Socialstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns innehåll på engelska i textavsnitt som i huvudsak är på svenska. Sådant innehåll, med undantag för exempelvis låneord, ska vara uppmärkt med aktuell språkkod för att de ska kunna betonas på rätt sätt av skärmläsare. Vi gör bedömningen att förutsättningar saknas för att säkerställa språkkodning vid varje sådan förekomst eftersom myndigheten totalt sett har mycket omfattande texter publicerade, och det skulle troligen krävas väldigt många timmars arbete för att gå igenom och märka upp varje sådan förekomst. Inom inte alltför lång tid bedömer vi dessutom att skärmläsare i många fall kommer att kunna automatiskt detektera språk och anpassa uppläsning med hjälp av modern teknik.

Vissa av våra filmer visas infällda på webbplatsen med en spelare från Vimeo. Denna har inte stöd för språket svenska, så knappar och andra kontroller presenteras på engelska. Vi utvärderar olika alternativ för att göra vårt videomaterial så tillgängligt som möjligt. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att åtgärda varje förekomst av videofilmer i väntan på att vi har en hållbar lösning.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 5 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 maj 2020.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter