Tillgänglighetsredogörelse för Kunskapsguiden

Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Kunskapsguiden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss.
Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss via ett formulär på Socialstyrelsens webbplats.

Formulär för att rapportera brister i tillgänglighet hos Socialstyrelsen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det finns vissa brister vad gäller anpassningar för att sidor ska fungera bra med hjälpmedel. 

Dokument saknar i vissa fall bild- eller alt-texter. 

Åtgärder pågår och vår ambition är att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Oskäligt betungande anpassning

Socialstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns innehåll på engelska i textavsnitt som i huvudsak är på svenska. Sådant innehåll, med undantag för exempelvis låneord, ska vara uppmärkt med aktuell språkkod för att de ska kunna betonas på rätt sätt av skärmläsare. Vi gör bedömningen att förutsättningar saknas för att säkerställa språkkodning vid varje sådan förekomst eftersom myndigheten totalt sett har mycket omfattande texter publicerade, och det skulle troligen krävas väldigt många timmars arbete för att gå igenom och märka upp varje sådan förekomst. Inom inte alltför lång tid bedömer vi dessutom att skärmläsare i många fall kommer att kunna automatiskt detektera språk och anpassa uppläsning med hjälp av modern teknik.

Vissa av filmerna på webbplatsen visas infällda med en spelare från Vimeo. Denna har inte stöd för språket svenska, så knappar och andra kontroller presenteras på engelska. Dessutom kan det vara svårt att med hjälp av skärmläsare aktivera undertexter för att kunna få dem upplästa. Socialstyrelsen har upphandlat en ny videospelare som har anpassats för att uppfylla tillgänglighetskraven. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att lägga resurser på att åtgärda bristerna i befintlig spelare medan vi håller på att byta ut den, om det överhuvudtaget skulle vara möjligt.

Innehåll som inte omfattas av lagkrav

Det kan förekomma filmmaterial som saknar syntolkning eller undertexter. Alla filmer från Socialstyrelsen publicerade efter den 23 september 2020 är textade och syntolkade.

I lyssnafunktionen finns en knapp som när den är inaktiv har dålig kontrast mellan text och bakgrund. Eftersom den är inaktiv är den undantagen från kontrastkraven, men om vi får möjlighet ska vi ändå förbättra kontrasten så att alla användare får samma information.

Det förekommer dokument som inte uppfyller alla krav på tillgänglighet.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömning av följsamhet mot lagkrav gjordes den 5 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 juni 2022.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter