There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Om gemensam författningssamling - Kunskapsguiden

Om gemensam författningssamling

Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Författningssamlingen, som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd, hittar du här på Kunskapsguiden.

Gemensam författningssamling

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Den 1 juli 2015 infördes en förstärkt samverkan kring den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst i syfte att myndigheternas styrning ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad och till stöd för huvudmän och professionen. En gemensam författningssamling på området är ett led i förändringarna.

Förändringen innebär att  föreskrifter och allmänna råd från åtta myndigheter kungörs i en och samma författningssamling istället för i separata. Syftet med förändringen är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Författningssamlingen har fått namnet Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Förkortningen är HSLF-FS. Socialstyrelsen är utgivare. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Information om hur du tar del av författningarna finns på webbplatsen Kunskapsguiden samt på respektive myndighets webbplats.

Författningssamlingar som berörs

 • Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS)
 • Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)
 • Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS)

Myndigheter som ingår i HSLF-FS

 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskap, MfoF
 • Rättsmedicinalverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Bakgrund om den gemensamma författningssamlingen

Den 1 juli 2015 infördes en förstärkt samverkan kring kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstyrningen ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förändringen ska också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter och med kommuner och landsting. En gemensam författningssamling på området är ett led i förändringarna.

En viktig bakgrund är Statens vård- och omsorgsutredning (dir. 2011:4) och de konstaterade problem som lyfts fram i slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33).

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter