Om Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Kunskapsguiden samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Innehållet på Kunskapsguiden bygger på bästa tillgängliga kunskap som kommer från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. 

Innehållet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Hitta stöd och vägledning bland våra områden och teman

Innehållet på Kunskapsguiden är uppbyggt kring områden och teman. Teman på Kunskapsguiden ger en introduktion till aktuella ämnen, stöd och vägledning för dig och din verksamhet. Här samlar vi kunskapsstödjande produkter så att du kan fördjupa dig ytterligare. Inom vissa teman finns också exempel från verksamheter som berättar om hur de har arbetat inom olika områden.

Teman finns inom områdena:

 • Arbetsmetoder och perspektiv
 • Barn och unga
 • Ekonomiskt bistånd
 • Funktionshinder
 • God och nära vård
 • Psykisk ohälsa
 • Missbruk och beroende
 • Verksamhetsutveckling
 • Våld och förtryck
 • Äldre.

Webbplats från Socialstyrelsen i samverkan med andra myndigheter och aktörer

Kunskapsguiden är en webbplats från Socialstyrelsen. Tematexterna här är unikt framtagna av Socialstyrelsen och ibland i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Samverkan sker även kring att samla kunskapsstödjande produkter som är relevanta för innehållet. Respektive utgivare ansvarar för innehållet i det material som vi länkar till.

Om du har synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker. Du kan rapportera fel eller ge synpunkter genom att mejla till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se

Bidrar till kunskapsutveckling

Kunskapsguiden syftar till att bidra till kunskapsutveckling inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård genom att nationellt samla och underlätta för professionen att använda bästa tillgängliga kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Exempel på myndigheter som vi samlar material ifrån är:

 • E-hälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte
 • Inspektionen för vård- och omsorg, IVO
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för delaktighet, MFD
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.