Om Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården bästa tillgängliga kunskap, stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Nu har Socialstyrelsen lanserat en ny version av kunskapsguiden.se för att erbjuda en ännu bättre tjänst för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Kunskapsguiden har fått ny design och struktur för att göra det enklare att navigera och hitta det man är intresserad av. Nya Kunskapsguiden skapar också bättre förutsättningar för att utöka innehållet utifrån målgruppernas behov. Webbplatsen är öppen för alla och fortsätter att samla bästa tillgängliga kunskap från Socialstyrelsen, samt andra myndigheter och relevanta aktörer.

Innehållet är uppbyggt kring "Områden och teman”

Innehållet ska också i fortsättningen vara uppbyggt kring ”Områden och teman”. Där har vi bland annat utökat med två nya områden:

  • Arbetsmetoder och perspektiv (nytt)
  • Barn och unga
  • Ekonomiskt bistånd
  • Funktionshinder
  • Psykisk ohälsa
  • Missbruk och beroende
  • Verksamhetsutveckling (nytt)
  • Våld och förtryck
  • Äldre

Inom varje område finns teman med information om olika ämnen och kunskapsstöd som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar. Här finns flera nya och omarbetade teman, till exempel: Fallolyckor, Delaktighet, Handläggning och dokumentation med barnet i centrum, Mat och näring för äldre personer.

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Tematexterna på Kunskapsguiden är unikt framtagna av Socialstyrelsen. Ibland sker arbetet med teman i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Samverkan sker även kring att samla aktuella kunskapsstöd som är relevanta för innehållet på Kunskapsguiden.

Kunskapsguiden.se är en webbplats från Socialstyrelsen

Kunskapsguiden syftar till bidra till kunskapsutveckling inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård genom att nationellt samla och underlätta för professionen att använda bästa tillgängliga kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Om du har synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker. Du kan rapportera fel eller ge synpunkter genom att mejla till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter