Standardiserade bedömningsmetoder för uppföljning

Vissa bedömningsmetoder kan användas för uppföljning både av enskilda personers insatser och på verksamhetsnivå. Resultatet av insatserna blir både synligare och tydligare med uppföljning. Det ger underlag för beslut om vilka insatser som ska användas, och vilka som ska utvecklas, förändras eller ersättas.

Uppföljning är viktigt för en verksamhets förbättringsarbete. Uppföljning gör att resultatet av insatserna blir synligare och tydligare. Det ger underlag för beslut om vilka insatser som ska användas, och vilka som ska utvecklas, förändras eller ersättas.

Uppföljning av enskilda personers insatser och behandling

Vid uppföljningar av enskilda personers insatser och behandling används samma bedömningsmetod för att samla in relevant information både före och efter en insats eller behandling. En jämförelse av resultaten från de båda mättillfällena visar om situationen har förändrats.

Uppföljning på verksamhetsnivå

Om standardiserade bedömningsmetoder används systematiskt för att bedöma behoven och resultaten för alla berörda personer i en specifik målgrupp så kan denna information sammanställas och utgöra en del av den egenkontroll som verksamheterna ska utföra. På så vis kan verksamheten få kunskap om förändringar inom en grupp som till exempel deltagit i en viss behandling. Socialstyrelsen har utvecklat ett flertal stöd för att med systematiskt uppföljning underlätta skapande av lokal kunskap kan bidra till att utveckla arbetet och förbättra verksamheten. Kännedom om bedömningsmetoder underlättar arbetet med systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning på kunskapsguiden

Metodguiden på Socialstyrelsens webbplats

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter