Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Undernäring hos äldre personer. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att förebygga och behandla undernäring(pdf)

Kunskapsstödet ska ge stöd inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst samt visa hur man kan identifiera personer med risk för undernäring och behandla undernäring eller risk för undernäring.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Bra måltider i äldreomsorgen(pdf)

Kunskapsstödet innehåller råd om bra mat i äldreomsorgen och lyfter fram viktiga aspekter kring mat för äldre.

Utgiven av: Livsmedelsverket
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård(pdf)

Faktablad om Öppna jämförelser 2019 Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Kosttillägg för undernärda äldre

Rapporten sammanställning av forskning om vilka effekter kosttillägg har för äldre personer, 70 år eller äldre, som är undernärda eller som tillhör en grupp med ökad risk för undernäring.

Utgiven av: ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Råd om bra mat för äldre

Med åldern förändras både kroppen och vardagen. För äldre personer kan det till exempel innebära att aptiten minskar. Då kan man behöva äta lite annorlunda för att behålla styrka och hälsa. Broschyren ger tips och råd till äldre personer.

Utgiven av: Livsmedelsverket
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring – meddelandeblad(pdf)

Meddelandebladet handlar om föreskriften (SOSFS 2014:10) som började gälla den 1 januari 2015.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter