Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Undernäring hos äldre personer. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.
Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården

Region Skåne erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.

Utgiven av: Region Skåne
Samtal och råd om bra matvanor

Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Utbildningen ger dig bland annat teoretiska kunskaper för att kunna ge råd om bra matvanor, för att identifiera vem som behöver stöd och grundläggande kunskaper om det kvalificerat rådgivande samtalet.

Utgiven av: Socialstyrelsen och Livsmedelsverket

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter