Elevhälsan

Elevhälsans arbete är främst hälsofrämjande och förebyggande. Det sker i bred samverkan med den pedagogiska personalen och exempelvis regionens hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård.