Stödja elever

Barn och unga kommer till skolan med olika förutsättningar. Där ska de ska få den ledning och stimulans som de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En del elever kommer att behöva ytterligare stöd utöver den ledning och stimulans som de får i den ordinarie undervisningen. Detta stöd kan ges individinriktat i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Elever har också olika förutsättningar, erfarenheter och personligheter. De har därmed olika skydds- och riskfaktorer och är därför olika sårbara för de krav det kan innebära att gå i skolan.

Särskilt sårbara grupper kan vara elever

  • med psykisk ohälsa 
  • med funktionsnedsättningar
  • som riskerar att fara illa. 
Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter