Rektor

Rektor organiserar elevhälsoarbetet på skolan för att eleverna ska nå utbildningens mål. Rektor ansvarar också för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Det ska finnas en rektor för varje skolenhet som leder och samordnar det pedagogiska arbetet. Rektorn ansvarar för att utveckla utbildningen och elevhälsoarbetet på skolan.

Rektorns ansvar beskrivs i skollagen och i läroplaner för grundskole- och gymnasieutbildningen.

Exempel på rektorns ansvar för elevhälsoarbetet 

Rektor ansvarar bland annat för

  • att skolans lärmiljö och arbetsmiljö är trygg och präglas av studiero
  • att lärarnas undervisning, elevhälsans arbete och studie- och yrkesvägledningen utformas så att eleverna får den ledning och stimulans och de stödinsatser som de behöver
  • att elevhälsans arbete utformas så att elevhälsans breda kompetens kan samverka med skolans övriga personal
  • att ämnen och kurser samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta sammanhang och större kunskapsområden som en helhet
  • att eleverna får kunskap om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer och riskerna med alkohol, narkotika, droger och tobak.

Rektor ansvarar också för att utreda

Rektorns ansvar för samverkan 

Ett annat av rektorns uppdrag är att driva verksamhetens utveckling och personalens kompensutveckling. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar och arbetssätt som innebär kollegialt lärande.

Rektor ansvarar för att skapa förutsättningar för samverkan mellan elevhälsans personal, övrig skolpersonal samt med externa aktörer.

En utmaning för rektorn i detta arbete är att förena de olika yrkeskulturer och synsätt som yrkeskategorierna för med sig in i arbetet så att elevernas lärande, utveckling och hälsa främjas. Andra utmaningar är att bygga upp organisatoriska strukturer för en fungerande samverkan och att förhålla sig till de olika regelverk som styr arbetet. 

Rektorns ansvar för kvalitetsarbetet

Rektor ansvarar också för skolans systematiska kvalitetsarbete. Genom kvalitetsarbetet får rektorn underlag för att fördela och omprioritera resurser inom organisationen. Det är rektorn som beslutar om sin skolas inre organisation.

Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet handlar bland annat om att utveckla arbetsprocesser, till exempel rutiner för arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram. Rektorn ser till att personalen vet om och följer de rutiner som har beslutats.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter