Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS

Elever som trivs och lyckas i skolan har mindre risk att börja röka och använda alkohol eller andra droger. Det är viktigt att skolan arbetar för en drog- och tobaksfri skoltid.

Att barn och unga börjar röka eller använda droger kan ha många olika orsaker. En fungerande skolgång och att trivas i skolan kan vara starka skyddsfaktorer. Det kan minska risken för att elever utvecklar ett skadligt bruk eller beroende.

Det är viktigt att verka för en drog- och tobaksfri skola och att skapa en dialog mellan skolan och elevers vårdnadshavare.

Exempel på elevhälsans arbete med ANDTS

Elevhälsans personal kan medverka på olika sätt i skolans arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS.

På skolenhetsnivå kan elevhälsan exempelvis bidra till att skapa en rökfri skolmiljö. I det arbetet är det bra om eleverna involveras så mycket som möjligt. Elevhälsan kan vidare bidra i undervisningen genom samtal om risker med ANDTS och grupptryck. Elevhälsan kan hänvisa eller remittera enskilda elever till var de kan få hjälp med att sluta röka. Elevhälsan spelar även en viktig roll för att upptäcka skadligt bruk eller beroende hos elever.

Vid behov kan elevhälsans personal förmedla kontakt med socialtjänsten.

Elevhälsans arbete med levnadsvanor

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS, är en del av elevhälsans arbete med hälsosamma levnadsvanor. På sidan om att främja goda levnadsvanor ges exempel på det generellt inriktade arbetet med levnadsvanor.

Elevhälsans individinriktade arbete med levnadsvanor beskrivs på sidorna om hälsobesök och hälsokontroller.

Material med övningar om ANDTS 

Skolverket har material med pedagogiska övningar för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak för elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Arbeta med övningar om alkohol

Materialet om alkohol består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör alkohol. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Arbeta med övningar om narkotika

Materialet om narkotika består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör narkotika. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Arbeta med övningar om dopning

Materialet om dopning består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör dopning. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Arbeta med övningar om tobak

Materialet om tobak består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör tobak. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter