Sexualitet, samtycke och relationer

Kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer är viktiga för att elever ska må bra och kunna bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Arbetet är också en del i skolans övergripande värdegrundsuppdrag.

Sexualitet, samtycke och relationer är ett kunskapsområde som ingår i många ämnen och kurser i skolan. Det innebär att eleverna får möjlighet att lära sig om frågorna utifrån olika perspektiv.

Arbetet med normer och värden ingår också i skolans övergripande värdegrundsuppdrag och likabehandlingsarbete.

Sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen – Skolverket

Exempel på elevhälsans arbete med sexualitet, samtycke och relationer

Elevhälsans arbete med sexualitet, samtycke och relationer innebär oftast direkt kontakt med eleven, men kan också innefatta att stödja skolans övriga personal.

Elevhälsans personal kan ha kunskap om elevernas upplevelser av stämningen och miljön i skolan, till exempel om det förekommer sexuella trakasserier och diskriminering och kränkande behandling eller om normer skapar begränsningar. Det kan också handla om att undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer är otillräcklig. Ett nära samarbete inom skolan gör att den kunskap som finns hos elevhälsans personal kan tas tillvara för att stödja eleverna, utveckla värdegrundsarbetet och förbättra lärmiljön och arbetsmiljön.

Lärarna kan samarbeta med elevhälsan när det kommer till att planera, genomföra och utvärdera undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Elevhälsans personal kan till exempel komplettera lärarens ämnesundervisning med kunskap om kropp och sexuell hälsa, betydelsen av samtycke, olika sexualiteter, könsidentiter, könsuttryck och hbtq-frågor och allas rätt till skydd från våld.

Elevhälsans personal kan också diskutera och reflektera tillsammans med eleverna vid särskilda insatser, till exempel över normer och värderingar kring könsmönster, könsidentitet och sexualitet. På så sätt kan elevhälsan arbeta identitetsstärkande och bidra till förståelsen för egna och andras rättigheter. De kan också stärka elevernas förmåga att göra egna och självständiga val och stödja elever som önskar det i frågor om sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och relationer.

Elevhälsans arbete med levnadsvanor

Sexualitet, samtycke och relationer är en del av elevhälsans arbete med hälsosamma levnadsvanor. På sidan om att främja goda levnadsvanor ges exempel på det generellt inriktade arbetet med levnadsvanor.

Elevhälsans individinriktade arbete med levnadsvanor beskrivs på sidorna om hälsobesök och hälsokontroller.

Webbkurser om sexualitet, samtycke och relationer

Webbkurs: Sexualitet, samtycke och relationer i årskurs 1–6 och fritidshemmet

I den här webbkursen hos Skolverket får du arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer i grundskolans tidiga år och fritidshemmet. Det går att genomföra den enskilt eller tillsammans med andra.

Webbkurs: Sexualitet, samtycke och relationer i grundskolans senare år

I den här webbkursen hos Skolverket får du arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer i grundskolans senare år. Det går att genomföra den enskilt eller tillsammans med andra.

Webbkurs: Sexualitet, samtycke och relationer i gymnasiet

I den här webbkursen hos Skolverket får du arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen i gymnasiet. Det går att genomföra den enskilt eller tillsammans med andra.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter