Medicinsk kontroll vid viss utbildning

Ibland måste en elev uppfylla hälsokrav för att få utföra vissa uppgifter på skolan eller på en arbetsplats. Då finns krav på medicinsk kontroll.

En medicinsk kontroll kan vara aktuell om eleven till exempel exponeras för

  • härdplastkomponenter såsom isocyanater, som bland annat finns i billacker. Den som har astma eller annan allvarlig sjukdom i lungor eller luftvägar ska oftast inte arbeta med isocyanater. Vid arbete där eleven exponeras för ämnet krävs som utgångspunkt ett så kallat tjänstbarhetsintyg. Ett tjänstbarhetsintyg utfärdas av läkare med särskild kompetens.
  • härdplast i form av epoxi-plastkomponenter. De förekommer bland annat vid golvläggning. Gymnasieelever vid byggprogrammet kan exponeras för detta.

Medicinska kontroller vid utbildning på arbetsplats

Skolans huvudman ska undersöka om de arbetsuppgifter som en minderårig elev ska utföra vid utbildning på en arbetsplats kräver medicinska kontroller. Om inte skolans och elevhälsans medicinska insats erbjuder eleven en kontroll så ska skolan försäkra sig om att praktikgivaren erbjuder medicinsk kontroll.

En medicinsk kontroll är en medicinsk undersökning av arbetstagare, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara till stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär.

Arbetsmiljöverket ger stöd för medicinska kontroller

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns regler om medicinska kontroller, till exempel vad som ska ingå i kontrollerna och när de ska genomföras.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges också vilka kompetenskrav som gäller för läkare som utfärdar tjänstbarhetsintyg.

Föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet – Arbetsmiljöverket

Vaccinationer vid arbetsplatsförlagd utbildning

När elever tar del av utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsförlagt lärande eller praktik, ansvarar skolans huvudman och arbetsgivaren tillsammans för elevens arbetsmiljö.

Elevernas arbetsmiljö vid APL, praktik och prao – Skolverket

Föreskrifter och allmänna råd om smittrisker – Arbetsmiljöverket

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter