Specialpedagogisk insats

Elevhälsans specialpedagogiska insats utförs av specialpedagog eller speciallärare. De bidrar med specialpedagogisk kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Personal med specialpedagogisk kompetens kan på ett tidigt stadium möta elever i skolsvårigheter och skapa förutsättningar för lärande.

Exempel på uppgifter för den specialpedagogiska insatsen

Exempel på arbetsuppgifter för den specialpedagogiska insatsen kan vara att

  • bidra med specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • bidra med kunskap om specialpedagogik för hälsa och lärande i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer
  • kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa. 

Elevhälsans personal har många gemensamma uppgifter

Elevhälsans personal och professioner har många gemensamma uppgifter i det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet. Dessa uppgifter fordrar ofta en hög grad av samverkan. Utöver gemensamma uppgifter ansvarar varje insats även för egna arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter