Främja goda levnadsvanor

Barn och unga som rör på sig regelbundet, äter bra mat och har god sömn har bättre ork att delta i skolarbetet. Skolans personal kan arbeta tillsammans med eleverna för att utveckla goda levnadsvanor och på så sätt öka elevernas förutsättningar att lära.

Barn och unga utvecklas mycket under skolåren. Deras levnadsvanor påverkar hur de mår och deras förutsättningar att lära sig. Därför är det viktigt att få kunskaper om goda levnadsvanor.

Undervisningen om levnadsvanor är en del av skolans arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det handlar bland annat om

  • goda matvanor och fysisk aktivitet 
  • sömn och återhämtning 
  • sexualitet, samtycke och relationer 
  • alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT.

Läraren ansvarar för undervisningen om levnadsvanor utifrån skolans läroplaner. Rektorn har ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen.

Skolans läroplaner – Skolverket

Exempel på elevhälsans arbete med levnadsvanor

Elevhälsan har en viktig roll i det generellt inriktade arbetet kring goda levnadsvanor, till exempel genom att bidra i undervisningen. Elevhälsans medicinska insats kan samverka med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor. De kan också bidra med kunskap om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.

Elevhälsan har också kunskap om skydds- och riskfaktorer och kan därmed uppmärksamma individer med riskfaktorer samt negativa förhållanden i elevernas vardagsmiljö. Denna kunskap kan komma fler till nytta när det finns en nära samverkan för en hälsofrämjande skola mellan lärarna, rektorn och elevhälsan.

Alla elever i grundskolan, den anpassade grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan ska enligt skollagen erbjudas hälsobesök och hälsokontroller hos elevhälsan. Under hälsobesöken finns möjlighet att samtala om goda levnadsvanor med eleverna. Detta är en del av elevhälsans individinriktade arbete med att främja goda levnadsvanor.

Gör eleverna delaktiga i undervisningen

Det är ofta bra att göra eleverna delaktiga i undervisningen om levnadsvanor. Matvanor, relationer och sexualitet är väldigt personliga frågor och därför är det betydelsefullt att eleverna kan påverka undervisningen.

Olika sätt att göra elever delaktiga i arbetet med goda levnadsvanor:

  • Lyssna på vilka frågor som är viktiga och problematiska för eleverna.
  • Utgå från elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen.
  • Planera undervisningen tillsammans med eleverna.
  • Ge eleverna möjlighet att föreslå lösningar och förbättringar.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter