Om vägledningen

Syftet med Vägledning för elevhälsa är att stärka elevhälsoarbetet och bidra till utvecklingen av ett likvärdigt elevhälsoarbete i hela landet. Texterna är gemensamt framtagna av Socialstyrelsen och Skolverket.

Vägledningen riktar sig främst till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan, vårdgivare, skolhuvudmän och till lärare och övrig skolpersonal.

Vägledningen är tänkt att fungera som ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för elevhälsoarbetet. Den är inte en föreskrift, en nationell riktlinje eller ett allmänt råd.

Vägledningen är en digital version av publikationen Vägledning för elevhälsan som gavs ut 2014. Texterna i den digitala versionen har framför allt anpassats till webbformatet. Utöver det har delar av innehållet setts över utifrån ny lagstiftning och förändrat kunskapsläge. Vägledningen uppdateras löpande vid behov av Skolverket och Socialstyrelsen. 

Källhänvisning – Vägledning för elevhälsan.

En del av Kunskapsguiden

Vägledning för elevhälsa är ett specialtema på Kunskapsguiden. Temat har en egen sök- och filtreringsfunktion, som gör det möjligt att söka enbart bland sidorna inom detta tema.

På Kunskapsguiden finns också många andra teman, samlade i olika ämnesområden. Här hittar du alla Kunskapsguidens områden och teman.

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Om Kunskapsguiden

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter