Hälsofrämjande skola

Skolans arbete med elevhälsa ska utgå från ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär att stärka och ta tillvara barns och ungas egna resurser.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att ha ett salutogent perspektiv. Det handlar om att fokusera på faktorer som främjar hälsa och att öka individers delaktighet och tilltro till den egna förmågan.

Förhållningssättet genomsyras av jämlikhet och dialog i möten mellan individer. Det syftar till att individen ska kunna fatta självständiga beslut och att individens värderingar och upplevelse av mål och mening i livet ska respekteras.

Hälsofrämjande skolutveckling

Skolverket brukar också använda begreppet hälsofrämjande skolutveckling. Det syftar på att hälsoarbetet i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess.

En hälsofrämjande skolutveckling syftar till att elever ska nå kunskapsmålen. Den omfattar allt arbete i skolan som innebär att eleverna kan nå målen – att bli motiverade, få lust till lärande och få bra återkoppling på sina uppgifter. Det innebär också ett värdegrundsarbete för att skapa goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare.

På de här sidorna finns vägledning i arbetet för en hälsofrämjande skola.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter