Stöd för styrning och ledning av kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i omställningen till god och nära vård. I ett nytt tema hittar du stöd för styrning och ledning av kommunal hälso- och sjukvård.
Äldre kvinna i möte med sjukvårdspersonal. De tittar på en skärm tillsammans.

Omställningen till en god och nära vård innebär i korthet att primärvården blir navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utvecklas och invånarnas möjligheter att själva ta hand om sin hälsa stärks.

För att lyckas med omställningen behövs ett aktivt ledarskap, konkreta beslut samt system och processer för att följa upp och utvärdera effekterna. I Kunskapsguidens nya tema om styrning och ledning av kommunal hälso- och sjukvård kan du bland annat läsa mer om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och hur du kan jämföra verksamheter på olika nivåer med hjälp av öppna jämförelser.

Webbutbildning om nationella riktlinjer inom kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer stödjer dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. I Kunskapsguidens nya tema finns information om hur du kan använda nationella riktlinjer som vägledning och en webbutbildning där du får grundläggande kunskaper om områden som är relevanta för kommunal hälso- och sjukvård. Bland annat vård- och omsorg vid demenssjukdom, stroke, diabetes och vård i livets slutskede.

Ramverk för styrning med mål och nyckeltal

EU-kommissionen har finansierat ett projekt inom ramen för god och nära vård där man tagit fram ett ramverk för styrning med mål och nyckeltal. Ramverket riktar sig till kommunen som huvudman för hälso- och sjukvården, som ett stöd för beslutsfattare och ledning att styra och leda kvalitetsutvecklingen. Ambitionen är att det ska kunna användas oavsett storlek på kommun och oavsett avtal och överenskommelser med regionen.

Läs mer under temat om styrning och ledning av kommunal hälso- och sjukvård

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.