Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Antalet avhysningar har ökat i Sverige de senaste åren, visar ny statistik från Kronofogden. Socialtjänsten har en viktig roll i att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad. På Kunskapsguiden finns stöd för arbetet med detta.
Barn klättrar på berg i bostadsområde

Sedan 2018 har antalet avhysningar ökat med 33 procent i Sverige, visar statistiken från Kronofogden. Statistiken visar också att antalet avhysningar som berör barn har ökat. Totalt berördes 345 barn av avhysning under det första halvåret 2023, en ökning med 28 procent jämfört med första halvåret 2022.

Läs mer om statistiken hos kronofogden

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är en samhällsutmaning som berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Ett eget boende är viktigt för människors trygghet, hälsa och livskvalitet, inte minst för barn och unga. Orsakerna kan vara både strukturella och individuella.

Socialtjänsten har en viktig roll

Socialtjänsten har en viktig roll i att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad. Det är även viktigt att följa upp situationen om en avhysning ändå sker. När barn är berörda har socialtjänsten ett särskilt ansvar att utreda och följa upp barnets situation.

I Kunskapsguidens tema om hemlöshet finns stöd för det förebyggande arbetet och för handläggning av ärenden vid risk för avhysning. Där hittar du bland annat Socialstyrelsens vägledning för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar.

– Socialtjänsten har en viktig roll i att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad, bland annat genom att samverka med hyresvärdar och erbjuda insatser till enskilda personer. Att säkerställa lokala rutiner för hantering av ärenden när barn berörs av risk för avhysning är särskilt viktigt. I vår vägledning får socialtjänsten stöd i hur de kan arbeta och samverka kring att förebygga avhysningar, säger Anna Nerelius, utredare på Socialstyrelsen.

Stöd för handläggning av ärenden vid risk för avhysning

Förebygga avhysningar

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter