Fallolyckor kan förebyggas med fysisk träning

I temat om fallolyckor kan du lära dig när, hur och var fallolyckor inträffar, vilka som har störst risk att drabbas och vilka insatser du kan göra för att förebygga fallolyckor. Du hittar också information om hur ni i er verksamhet kan följa upp och utveckla ert förebyggande arbete.
Tre äldre personer spelar kubb

Fallolyckor och konsekvenser av dem är ett stort problem i samhället. För den som drabbas orsakar fall mycket lidande, både fysiskt och känslomässigt. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest personer läggs in på sjukhus för vård i Sverige, men också till att flest personer dör. De flesta som faller är personer över 65 år.

Ingen övre åldersgräns för att få effekt

Fysisk träning, i form av en kombination av balans- och styrketräning, är den åtgärd som tydligast visar en minskad risk för fall och fallrelaterade skador, till exempel frakturer.

– Det är många faktorer som bidrar till att risken att falla ökar när vi blir äldre. Gångförmågan minskar liksom balansförmågan och muskelstyrkan, framförallt i benen, reduceras. Om en äldre person hamnar i obalans kan det vara svårare att snabbt återfå balansen. Det positiva är att det går att minska risken för fall med regelbunden balans- och styrketräning och det finns ingen övre åldersgräns för att få träningseffekt, säger Gabriella Beckvid Henriksson, fysioterapeut på Socialstyrelsen.

Matvanor, miljö och läkemedel

Hälsosamma matvanor, en säker miljö och bättre koll på läkemedelsintag är också viktiga faktorer i det fallförebyggande arbetet. I temat hittar du konkreta förslag på insatser när det gäller mat, övningar för bättre balans och styrka, läkemedelsintag, miljöfaktorer och alkohol.

Genom att systematiskt följa upp statistik och titta på olika indikatorer, mått och nyckeltal kan ni utveckla ert arbete med att förebygga fall. I temat finns några exempel på datakällor och statistik.

Team med samlad kompetens

För att förebygga fall och fallskador behövs samlad kompetens från flera delar av vården och omsorgen. Temat vänder sig till dig som möter brukare och patienter i din roll, till dig som jobbar med att utveckla verksamheten och till dig med specialistkompetens inom exempelvis nutrition eller fysioterapi. I temat hittar du en beskrivning av det teambaserade arbetssättet. Det innebär att ett team med flera olika kompetenser samverkar genom ett systematiskt arbetssätt. Även individen och eventuellt närstående ingår i teamet.

Tema om fallolyckor

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter