Stöd i arbetet med barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

I en familj där föräldrarna har ekonomiskt bistånd påverkas även barnen på olika sätt. Det kan bland annat inverka på skolresultat, hälsa och trygghet. I ett nytt tema på Kunskapsguiden får du samlad information och stöd i arbetet med att uppmärksamma barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd.
Tre barn går på en stig i skogen. Det är sommar och soligt.

– Socialtjänsten i landets kommuner har kommit olika långt när det gäller att arbeta med barnrättsperspektivet inom ekonomiskt bistånd. Det här temat kan vara ett stöd i ett utvecklingsarbete för att synliggöra och uppmärksamma barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd, säger Anna-Karin Sandén, utredare på Socialstyrelsen.

Att leva i ekonomisk utsatthet påverkar inte bara de vuxna i hushållet utan även barn och unga, och konsekvenserna kan se olika ut på kort och lång sikt. I vardagen kan det till exempel innebära att man inte kan delta i fritidsaktiviteter. På sikt kan det ge försämrade livsvillkor. Barnen kan löpa större risk för sämre hälsa, sämre skolresultat och att själva behöva ekonomiskt bistånd som vuxna.

Exempel på arbetssätt för att uppmärksamma barnens behov

För att uppmärksamma behov hos barn och unga i hushåll med ekonomiskt bistånd kan man bygga in arbetssätt i verksamhetens befintliga strukturer. I det nya temat om barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd finns flera exempel som kan fungera som förslag och inspiration. Ett sätt kan vara att i utredningar eller i möten med föräldrar ha med frågor om barns situation.

Ytterligare ett sätt att uppmärksamma barns och ungas behov kan vara att gemensamt med andra verksamheter inom socialtjänsten ta fram rutiner för samverkan som inkluderar ett barnrättsperspektiv.

I temat hittar du också publikationer och webbaserade utbildningar som är relaterade till området.

Temat Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.