Stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Nu kan du ta del av Socialstyrelsens nya webbaserade stöd för att introducera socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stödet riktar sig till nya socialsekreterare och ger arbetsledarna stöd för planering av introduktionen.

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt webbaserat stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det nya stödet är en reviderad och utökad version av den tidigare yrkesintroduktionen där flera nya temadelar har tillkommit.

Komplement till introduktionen på arbetsplatsen

Stödet är utformat för att användas i det dagliga arbetet i dialog med kollegor och arbetsledare, och är ett komplement till den introduktion som sker på arbetsplatsen.

– Det handlar sammanfattningsvis om att tränas i att genomföra handläggningsprocessen på ett rättssäkert sätt i dialog med barn, föräldrar och andra viktiga personer för barnet, och att möta dessa med lyhördhet, inlevelseförmåga och respekt, säger Solveig Freby, utredare på Socialstyrelsen.

Riktar sig till nya socialsekreterare och deras arbetsledare

Stödet riktar sig till nya socialsekreterare såväl som deras arbetsledare. De delar som riktar sig till socialsekreteraren innehåller bland annat relevanta poddar, faktatexter, övningar och webbaserat utbildningsmaterial. Den som ansvarar för introduktionen, ofta den närmsta arbetsledaren, kan i sin tur ta del av en studiehandledning som ger stöd i att planera yrkesintroduktionen.

– Yrkesintroduktionen ger grundläggande kunskaper om yrkesrollen som bland annat handlar om förhållningssätt och bemötande, samverkan, kvalitet och uppföljning, fortsätter Solveig Freby. Man får också lära sig om barnets bästa och rätt till delaktighet, risker och utsatthet, och handläggningsprocessens olika delar.

Stödet består av följande delar:

För arbetsledare och introduktionsansvarig

  • Temat Stöd för yrkesintroduktion i den sociala barn- och ungdomsvården
  • En studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig på Socialstyrelsens utbildningsportal.

För nya socialsekreterare

  • Ett individuellt program om tio avsnitt för yrkesintroduktion för nya socialsekreterare på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Ta del av yrkesintroduktionen på Socialstyrelsens utbildningsportal

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.