Stärk skyddet mot bränder

Varje år omkommer cirka 80 personer i Sverige till följd av bostadsbränder. Äldre personer är särskilt drabbade. Nu finns ett nytt material som visar vilka som är särskilt riskutsatta och åtgärder som kan stärka brandskyddet och minska antalet döda.
elderly person in wheelchair

Materialet visar hur man upptäcker riskutsatthet hos exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning och kan sätta in åtgärder för att minska risken att skadas allvarligt eller omkomma.

Materialet består av flera delar:

• en vägledning för ett stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer
• en webbutbildning för handläggare och utförare
• en informationsfilm
• PowerPoints och en informationsskrift för beslutsfattare
• PowerPoints med implementeringsstöd för förvaltningar eller enheter
• bedömningsstöd och checklista för handläggare och utförare
• en broschyr för privatpersoner.

Materialet hittar du under temat Brandskydd för särskilt riskutsatta personer

Materialet finns även samlat hos MSB.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.