Kartläggning av kompetens i LSS-boenden

Socialstyrelsens nya kartläggning av kompetens i LSS-boenden visar att kompetensen behöver höjas hos personalen. Kompetenshöjning behövs inom flera områden, bland annat inom alternativ kommunikation. Kompetens för att ge ett gott stöd till de boende kan bland annat förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder.
Folio Images

Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat kompetensen hos personal som arbetar i bostad med särskild service enligt LSS. Resultaten visar att kompetensen behöver höjas hos personalen och att de behöver en långsiktig och hållbar tillgång till utbildning och kompetensutveckling.

I kartläggningen Kompetens i LSS-boenden (pdf) presenterar Socialstyrelsen vad myndigheten kommer att göra inom området kompetens och ger förslag på lämpliga åtgärder för att höja kompetensen hos personal i LSS-boenden.

Kompetens inom alternativ kommunikation, AKK

Kompetensen hos personal på LSS- boenden behöver höjas inom flera områden, bland annat inom kommunikation som exempelvis alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel för kommunikation. Enligt LSS ska individen i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, och det förutsätter att brukare och personal kan kommunicera med varandra.

Under temat Alternativ och kompletterande kommunikation kan du lära dig mer om alternativa kommunikationssätt.

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder

För att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder behöver personalen ha kompetens för att ge ett gott stöd till de personer som bor i LSS-boende. En närvarande chef och rätt bemanning behövs också för att de boende ska få ett gott stöd.

Under temat Tvång och begränsningar finns stöd för hur man kan arbeta för att förebygga och undvika många av de situationer som kan leda till att tvång och begränsningar används.

Yrkesintroduktion för baspersonal inom LSS-verksamhet

Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktion av nyanställd baspersonal inom stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Kunskapsguidens tema Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Temat är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda.

Läs mer: Kompetens i LSS-boenden hos Socialstyrelsen (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.