Hantera värmeböljor i vård och omsorg

Äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning löper större risk för allvarliga hälsokonsekvenser under en värmebölja. På Kunskapsguiden hittar du bland annat praktiska råd till vård- och omsorgspersonal och information till verksamhetsansvariga om att planera och förbereda inför värmeböljor.

Höga temperaturer och långvarig värmebölja kan påverka alla men en del personer är extra utsatta. Många som har hemtjänst, bor på vårdboenden eller i LSS-boenden kan tillhöra en eller flera riskgrupper och vara extra känsliga för höga temperaturer.

För att minska risken för allvarliga konsekvenser av höga temperaturer är det viktigt både att förebygga och att vara observant på tidiga symtom och tecken på vätskebrist.

Praktiska råd till vård- och omsorgspersonal

Du som arbetar inom vård och omsorg kan behöva hjälpa dina vårdtagare att minska risken för vätskebrist och andra negativa konsekvenser i samband med en värmebölja. I temat om värmebölja får du lära sig att identifiera extra utsatta personer, och du får råd om hur du kan agera som personal om du märker att en person har symtom.

– En värmebölja kan innebära stora hälsokonsekvenser för riskutsatta personer, exempelvis äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning med flera. Effekterna kan leda till hjärtsvikt och i värsta fall att personen avlider, säger Erik Wessman, utredare på Socialstyrelsen.

Förbered verksamheten inför värmeböljor

I temat om värmebölja får verksamhetsansvariga och ledning stöd i att förbereda sig och planera sina verksamheter för att förebygga risker. Genom att förbereda verksamheten kan man minska eller helt eliminera hälsoeffekter och dödsfall.

– Att planera i förväg är viktigt – då blir det mycket lättare för alla att agera rätt om något händer. I år är det extra viktigt utifrån att vi fortfarande har en pandemi som vi samtidigt behöver ta hänsyn till och som utsätter samma målgrupper, säger Erik Wessman.

Temat Värmebölja – att förebygga och hantera dess effekter

Beredskap vid värmebölja hos Folkhälsomyndigheten

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.