Nytt stöd för implementering av kunskap om och insatser för barn som begår brott

Det finns kunskap om hur vi motverkar normbrytande beteende och återfall i brott bland barn och unga. Genom att ge riktade insatser med stöd i forskning kan vi hjälpa barnen och deras familjer att vända en negativ utveckling. Nu finns nytt stöd för implementering av denna kunskap och Socialstyrelsens rekommenderade insatser.
Tre ungdomar som går i en tunnel

Det har funnits ett tydligt behov från många kommuner att få stöd för att komma igång med arbetet sedan Socialstyrelsen 2021 tog fram kunskapsstödet ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”.

– Det handlar bland annat om behov av ökad kunskap för att göra bedömningar och använda insatser med stöd i forskning, men också hjälp för att få tillgång till de metoder som ges som exempel i kunskapsstödet, säger Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen.

Under 2023 genomförde Socialstyrelsen ett samlat stöd för implementering av kunskapsstödet i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Det stöd som under året gavs till ett 70-tal kommuner, är nu tillgängligt på Kunskapsguiden. Stödet består av i huvudsak fyra delar som kan användas på olika sätt:

  • En filmad presentation av kunskapsstödet och stöd för workshop.
  • En filmad föreläsning om risk, behov och mottaglighet (RBM) och stöd för workshop.
  • En filmad föreläsning om avtalssamverkan.
  • Information om metoder som ges som exempel i kunskapsstödets rekommendationer.

Målgruppen för respektive delar skiljer sig åt, men är i huvudsak socialsekreterare och behandlare inom öppenvården samt nära chefer, samordnare och verksamhetsutvecklare med mera från den sociala barn- och ungdomsvården.

Insatser till barn med hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.