Öka din kunskap om fallprevention

Varje år orsakar fallolyckor omkring 70 000 sjukhusinläggningar. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Om du vill lära dig mer om fallprevention hittar du fördjupad information, publikationer och webbutbildningar under vårt tema om fallolyckor.
Senior Couple

Fallolyckor orsakar mycket lidande för dem som faller, både fysiskt och känslomässigt. Varje år orsakar fallolyckor omkring 70 000 sjukhusinläggningar och risken att falla ökar med stigande ålder. Men det finns åtgärder för att minska risken för fall och fallolyckor, som även kan vara kostnadseffektiva.

Under temat om fallolyckor kan du lära dig när, hur och var fallolyckor inträffar, vilka som har störst risk att drabbas och hur fallolyckor kan förebyggas med olika typer av insatser. Du hittar också information om hur ni i er verksamhet kan följa upp och utveckla ert förebyggande arbete.

Temat Fallolyckor

Uppdaterade webbutbildningar om fallprevention

Socialstyrelsens två webbutbildningar om fallprevention har uppdaterats med nytt material.

”Ett fall för teamet” är en webbutbildning för verksamheter inom vård och omsorg som fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningen har nu uppdaterats med studiematerial och arbetshäfte med språkstöd.

Utbildningen ”Ett fall för teamet” – Socialstyrelsens utbildningsportal

Utbildningen ”Ett fallpreventivt arbetssätt” ska stödja verksamheterna i att implementera ett systematiskt teambaserat arbetssätt om fallprevention. Den har kompletterats med stöd för lärande.

Utbildningen ”Ett fallpreventivt arbetssätt” – Socialstyrelsens utbildningsportal

Hälsoekonomiska utredningar om fallpreventiva åtgärder

I uppdraget ”Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd?” har Socialstyrelsen genomfört hälsoekonomiska beräkningar för fallpreventiva åtgärder som ligger inom hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens område. Myndigheten har identifierat fallpreventiva åtgärder med evidensbaserad effekt på fall och därefter utfört analyser av åtgärdernas kostnadseffektivitet.

Rapporten Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? – Socialstyrelsen (pdf)

Webbinarium om fallpreventivt arbetssätt

Tisdagen den 4 oktober anordnade Socialstyrelsen ett webbinarium där de gav konkreta exempel på hur införandet av fallpreventiva åtgärder för äldre kan vara kostnadsbesparande för kommuner och regioner. Dessutom berättade de om sina webbutbildningar som har uppdaterats med nytt material.

Läs mer om webbinariet – Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.