Om lex Sarah för dig som arbetar vid HVB eller stödboende

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. På Kunskapsguiden finns nu samlad information om lex Sarah som riktar sig specifikt till dig som arbetar vid hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende.
En kvinna håller om en annan kvinna som är ledsen.

Bestämmelserna om lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten. Syftet är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till.

På Kunskapsguiden har vi nu samlat information och stöd gällande Lex Sarah för personal som arbetar vid HVB och stödboende. Bestämmelserna säger bland annat att personalen ska medverka till att verksamheten och insatser som genomförs är av god kvalitet. I det ingår skyldigheter såsom att rapportera, utreda, avhjälpa och anmäla.

– Det här stödmaterialet riktar sig främst till personal men även verksamhetsansvariga vid HVB och stödboenden. Vår förhoppning är att det ska öka kunskapen om vad lex Sarah är och syftar till, och vilken typ av händelser och risker för missförhållanden som ska rapporteras av personalen, säger Karin Hermansson, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer om lex Sarah – HVB och stödboende

Mer om HVB för barn och unga

Under temat hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga finns mer material för dig som ansvarar för eller är personal på ett HVB för barn och unga. Där hittar du till exempel ett webbstöd som ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för personal, information om vilken kompetens personalen behöver ha, samt aktuella utbildningar och publikationer.

Temat Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.