Stöd i arbetet med våldsutövare

För att våld i nära relationer ska upphöra behövs både skydd och stöd till de utsatta, och insatser till våldsutövarna för att få dem att ändra sitt beteende. I temat om våld i nära relationer kan du nu ta del av information om olika typer av våld och våldsutövare, och olika insatser och stöd för arbetet med våldsutövare.
Mycket folk på gågata i stad.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts. I temat om våld i nära relationer på Kunskapsguiden beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka våldet. Du får också veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.

För att förebygga och motverka våld i nära relationer är även insatser riktade till våldsutövare viktiga. Vi har därför kompletterat temat om våld i nära relationer med information om olika typer av våld och våldsutövare, och olika insatser och stöd för arbetet med våldsutövare. Du hittar också information om behandlingsmetoder för utövare av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Enligt nya lagändringar kommer socialtjänsten från och med den 1 augusti 2021 bli skyldig ”att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med våldet eller övergreppen”, vilket innebär att det kommer att finnas behov för mera kunskap om dem som utövar våldet.

Mer om våldsutövare i nära relationer

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.