Nytt tema om språkstörning

Språkstörning är en vanlig men ofta osynlig och okänd funktionsnedsättning som kan kvarstå upp i vuxen ålder. I det nya temat får du samlad information om språkstörning och vilka svårigheter det kan orsaka. Det finns bland annat en ökad risk för minskad delaktighet i samhället, svårighet att få godkända betyg, digitalt utanförskap, för att bli utnyttjad och för ofrivillig ensamhet.
Ryggtavla av ung kvinna som tittar ut över en förskolegård.

Personer med språkstörning har ofta svårt att uttrycka sig och att förstå både talat och skrivet språk. Det påverkar vardagslivet på många sätt i vårt informationssamhälle.

För barn med grav språkstörning är de språkliga utmaningarna tydliga redan från skolstart. För andra blir svårigheterna tydliga efter hand. Att kunna ta till sig samhällsinformation och förstå vad som händer i omvärlden är en förutsättning för delaktighet.

– Vi behöver öka kännedomen och kunskapen om språkstörning. Det nya temat fokuserar på de långsiktiga konsekvenserna av att ha en språkstörning säger Marjana Tornmalm, utredare på Socialstyrelsen.

Språkstörning är en riskfaktor för sämre psykiskt välbefinnande

Personer med språkstörning har ofta svårare att få vänner och att fördjupa relationer jämfört med andra. Ofrivillig ensamhet beskrivs som ett stort problem för personer med språkstörning.

Det finns en koppling mellan brist på sociala relationer och förekomst av psykisk ohälsa. Språkstörning är därför en riskfaktor för sämre psykiskt välbefinnande eftersom personer med språkstörning ofta har ett mer begränsat umgänge än andra.

Läs mer under temat om språkstörning

Seminarium om språkstörning på Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats med fokus på barnkonventionen. Den 25 maj kl. 11:30–12:00 föreläser Marjana Tornmalm under rubriken "Konsekvenser av språkstörning hos unga i ett livsperspektiv".

Läs mer om seminariet (3f) på Barnrättsdagarna

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter