Nytt stöd i handläggning och dokumentation för socialsekreterare

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och ungdomsvården. Stödet vänder sig till både nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare och syftar till att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.

En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.

För att öka kompetensen och därmed även öka rättssäkerheten har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd för lärande om handläggning och dokumentation för myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Reflektionsövningar med både gemensamma och enskilda moment

Stödet består av nio olika paket som innehåller övningar med både gemensamma och enskilda moment. Utgångpunkten för övningarna är att grunden för ett professionellt förhållningssätt består av reflektion över den egna yrkesrollen och hur värderingar och normer påverkar arbetet.

– Ibland ingår enskild reflektion i övningarna och i vissa ingår eget förberedande arbete, säger Eva Agåker, utredare på Socialstyrelsen. Till en del övningar finns även hänvisningar till relevanta vägledningar och handböcker som man ska läsa med hjälp av instuderingsfrågor.

Passar alla socialsekreterare som hanterar egna ärenden

Övningarna kopplas till de egna ärenden som socialsekreterarna arbetar med. Det innebär att alla som handlägger egna ärenden kan använda sig av stödet, oavsett om man är erfaren eller nyexaminerad socialsekreterare. Övningarna utgår från att man använder dokumentstödet i BBIC i sin handläggning.

– Stödet är flexibelt men kräver lite förberedelse för den som leder övningarna, fortsätter Eva Agåker. Målgruppen för övningarna är socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården men en person behöver planera och leda övningarna. Till sin hjälp har personen en studiehandledning.

Stöd för lärande i handläggning och dokumentation hittar du på Utbildningsportalen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.