Om skadligt bruk och beroende hos barn och unga

Nu finns ett nytt tema på Kunskapsguiden om skadligt bruk och beroende hos barn och unga. Temat vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, inklusive elevhälsan, och möter barn och unga i ditt arbete.
Poträtt på ung kvinna

Maria Branting är samordnare för ANDTS-frågor på Socialstyrelsen.

– Redan tidigare har det funnits information på Kunskapsguiden om skadligt bruk och beroende hos barn och unga, men inte samlat på samma ställe. Tanken bakom det här temat är att ge en överblick över området, och göra det lättare att hitta relevant information hos oss och andra.

Temat Skadligt bruk och beroende hos barn och unga samlar information och länkar till kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, och andra myndigheter och aktörer. Temat innehåller flera delar:

  • Den inledande sidan ger en introduktion till området och dess olika begrepp, till exempel ANDTS, som är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Här beskrivs också olika steg i samhällets arbete med skadligt bruk och beroende hos barn och unga.
  • Sidan om risk- och skyddsfaktorer beskriver vad som ökar respektive minskar risken att barn och unga utvecklar skadligt bruk och beroende. Det finns nära samband med risken att utveckla andra problem som psykisk ohälsa eller normbrytande beteende och kriminalitet.
  • Den tredje sidan handlar om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens gemensamma ansvar på området, vem som gör vad, och hur stöd ibland behövs från båda aktörerna samtidigt.

– Framöver kan temat komma att utökas ytterligare, men vi börjar så här, säger Maria Branting.

Här hittar du det nya temat:

Skadligt bruk och beroende hos barn och unga – Kunskapsguiden

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.