Nytt stöd för arbete med ärenden enligt LVM

Omhändertagande och vård enligt LVM kan bli aktuellt när det inte är möjligt att hjälpa personer med missbruk på frivillig väg. I ett nytt tema om LVM får du som arbetar inom socialtjänsten samlad information och stöd i arbetet. Temat bygger på Socialstyrelsens nya handbok för socialtjänsten.
Ryggen på en man som sitter vid brasa.

Temat om handläggning av ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, tar bland annat upp förutsättningarna för tvångsvård, anmälningsskyldighet, regler om utredning, omedelbart omhändertagande och vård vid LVM. Innehållet bygger på Socialstyrelsens nya handbok LVM – handbok för socialtjänsten.

Riktar sig till socialsekreterare och chefer i socialtjänsten

Både temat och handboken syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller för vård enligt LVM. Informationen riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer i socialtjänsten, men kan också vara relevant för andra aktörer, som hälso- och sjukvården, Statens institutionsstyrelse och polisen.

– Under våren kommer Socialstyrelsen ut med ett särskilt stöd till hälso- och sjukvården. Det har mer fokus på de delar av LVM-processen som berör hälso- och sjukvården, som anmälan, läkarundersökning och kvarhållning, säger Hanna Jarvad, jurist på Socialstyrelsen.

Läs mer under temat Handläggning av ärenden enligt LVM