Nytt stöd för arbete med ärenden enligt LVM

Omhändertagande och vård enligt LVM kan bli aktuellt när det inte är möjligt att hjälpa personer med missbruk på frivillig väg. I ett nytt tema om LVM får du som arbetar inom socialtjänsten samlad information och stöd i arbetet. Temat bygger på Socialstyrelsens nya handbok för socialtjänsten.
Ryggen på en man som sitter vid brasa.

Temat om handläggning av ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, tar bland annat upp förutsättningarna för tvångsvård, anmälningsskyldighet, regler om utredning, omedelbart omhändertagande och vård vid LVM. Innehållet bygger på Socialstyrelsens nya handbok LVM – handbok för socialtjänsten.

Riktar sig till socialsekreterare och chefer i socialtjänsten

Både temat och handboken syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller för vård enligt LVM. Informationen riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer i socialtjänsten, men kan också vara relevant för andra aktörer, som hälso- och sjukvården, Statens institutionsstyrelse och polisen.

– Under våren kommer Socialstyrelsen ut med ett särskilt stöd till hälso- och sjukvården. Det har mer fokus på de delar av LVM-processen som berör hälso- och sjukvården, som anmälan, läkarundersökning och kvarhållning, säger Hanna Jarvad, jurist på Socialstyrelsen.

Läs mer under temat Handläggning av ärenden enligt LVM

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.