Rekommendationer om covid-19 ligger kvar i vård och omsorg

Idag den 9 februari lyfts de flesta restriktioner i samhället kopplat till covid-19. Men för att skydda äldre och andra riskgrupper ligger Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvar inom vård och omsorg.
Egenprovtagning för Covid

Från och med den 9 februari lyfts de flesta restriktioner i samhället kopplat till covid-19. Inom hälso- och sjukvård samt omsorg, ligger dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittförebyggande åtgärder kvar för att skydda äldre och andra riskgrupper.

Det är viktigt att du som personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg:

  • stannar hemma om du är sjuk och testar dig vid symtom på covid-19
  • fortsätter arbeta med smittförebyggande åtgärder – god följsamhet till basala hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner är grunden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg
  • vaccinerar dig, eftersom det är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och är en av åtgärderna för att minska smittspridning
  • är uppdaterad på det som gäller i din region (prata med din chef om du är osäker på vad som gäller).

Åtgärder mot spridning av covid-19 – rekommendationer till vård, tandvård och omsorg hos Folkhälsomyndigheten

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.