Rehabilitering i hemmet – nytt stödmaterial på Kunskapsguiden

Hemmet och dess närmiljö är en lämplig plats för rehabilitering. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd om rehabilitering i hemmet som skapar förutsättningar för ett jämlikt, personcentrerat och kunskapsbaserat arbetssätt. Det och annat nytt stödmaterial inom området finns nu tillgängligt på Kunskapsguiden.
Sjuksköterska i möte med patient och anhörig i hemmet. Sjuksköterskan håller i en ask med medicin och anhörig antecknar.

– För många personer kan vård eller rehabilitering i hemmet vara det bästa sättet att få sina individuella behov tillgodosedda. En nyckel är samordningen mellan de aktörer som finns runt patienter och närstående och det är ett av de områden som vårt kunskapsstöd ska bidra till att stärka, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen.

Rehabilitering är en central del i hälso- och sjukvården i hemmet och den pågående omställningen till en god och nära vård. I det nya stödmaterialet på Kunskapsguiden samlar vi exempel på olika arbetsmodeller vid rehabilitering i hemmet. Bland annat intensiv hemrehabilitering och att identifiera ett rehabiliteringsbehov i samverkan med biståndshandläggare.

Kunskapsstödet och det nya stödmaterialet gällande rehabilitering i hemmet hittar du under vårt tema om rehabilitering.

Rehabilitering – Rehabilitering i hemmet

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.