Föräldraskapsstöd – nytt tema

Föräldraskapsstöd är olika insatser, aktiviteter och verksamheter som kan stärka föräldrars föräldraförmåga och deras relation till sina barn. Nu finns ett nytt tema på Kunskapsguiden om föräldraskapsstöd.
Barn på pappas rygg vid sjö.

Att vara förälder kan många gånger vara utmanande. Samhället ska erbjuda stöd till alla föräldrar för att säkerställa barns rättigheter och för att främja barns hälsa och utveckling. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap, råd och vägledning kring barns rättigheter, hälsa och utveckling och att stärka föräldrarnas relation till varandra eller det sociala nätverket runt familjen.

Stöd för olika behov hos föräldrarna

Stödet kan erbjudas till alla föräldrar, till särskilda riskgrupper eller till familjer med etablerade problem. Och det finns metoder och arbetssätt för att arbeta med föräldraskapsstöd. I vårt nya tema om föräldraskapsstöd kan du läsa mer om detta. Där hittar du också kunskapsstöd som publikationer, podd och webbutbildning från olika utgivare.

Temat är framtaget i samverkan mellan Socialstyrelsen och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Föräldraskapsstöd

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.