Nytt stöd för socialtjänstens arbete med avhoppare

När en individ är motiverad att lämna kriminalitet är det viktigt att samhället är redo att agera, och där har socialtjänsten en viktig roll. Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt stödmaterial för socialtjänstens arbete med individer som vill lämna organiserad brottslighet. Det finns nu tillgängligt på Kunskapsguiden.
Skugga av person som springer på en gata.

Att fler individer lämnar organiserad brottslighet bidrar starkt till att försvaga de kriminella nätverken och minska de grova brotten. Det är viktigt att det finns kunskap i kommunerna om hur arbetet med avhoppare kan se ut – oavsett hur situationen ser ut idag.

– De individer som vill lämna organiserad brottslighet och har en hotbild som gör att de behöver samhällets stöd och skydd för att göra det ska ha den möjligheten oavsett var i landet de befinner sig, säger Johanna Kumlin, enhetschef på Socialstyrelsen.

Avhopparens väg ut ur organiserad brottslighet

Socialstyrelsens nya stödmaterial riktar sig primärt till de inom socialtjänsten som arbetar med vuxna avhoppare. Men även vissa aspekter som särskilt rör barn och unga som vill lämna organiserad brottslighet tas upp.

I stödet finns bland annat

  • en processkarta över en avhoppares väg ut ur organiserad brottslighet
  • beskrivning av processen från ansökan till fullföljt avhopp
  • olika myndigheters roller och ansvar i arbetet med avhoppare
  • särskilda aspekter kring arbetet med barn och unga som vill lämna organiserad brottslighet
  • vilka stödinsatser som kan ges utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Arbetet med avhoppare kan vara komplext och kräver omfattande samverkan mellan socialtjänst, polis och flera andra myndigheter.

Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kriminalvården, och Statens institutionsstyrelse arbetar gemensamt för att stötta kommunernas arbete med avhoppare så att fler ska kunna lämna organiserad brottslighet. I Kunskapsguidens tema om avhopparverksamheter kan du läsa mer om arbetet och ta del av det nya stödmaterialet.

Avhopparverksamheter

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.