Skademinskande insatser som sprututbyte och naloxon når allt fler

De skademinskande insatserna för problem relaterade till narkotika, som till exempel sprututbyte och naloxon, når allt fler. Fler får också vård för problem relaterade till narkotika och spel om pengar. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen om läget inom ANDTS-området.
folksamling

De skademinskande insatserna för narkotikarelaterade problem utvecklas och når allt fler. Över tid har behandling för hepatit C nått allt fler personer som injicerar narkotika. Antalet personer som besökte någon av landets sprututbytesverksamheter 2019 ökade med 30 procent jämfört med 2018.

Läkemedlet naloxon (som häver överdoser av opioider som heroin eller metadon) finns tillgängligt brett i landet. Mellan 2019 och 2020 har antalet regioner som arbetar systematiskt med att nå ut med naloxon ökat från 13 till 18. Erfarenheterna från det skademinskande arbetet kan bidra till fortsatt utveckling inom området.

– Det är väldigt positivt att allt fler nås av skademinskande insatser. Nu är det viktigt att personer med narkotikaproblem över hela landet kan få del av insatserna. Naloxon är direkt livräddande. Med sprututbyten minskas smittsamma sjukdomar samtidigt som det är en ingång vidare till hjälp och stöd från exempelvis beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten eller behandling för hepatit C, säger Lina Pastorek, samordnare för ANDTS på Socialstyrelsen.

Material om naloxon - Socialstyrelsen

Fler får vård och stöd för narkotikaproblem och spel om pengar

Andelen av befolkningen som får eller söker vård för narkotikarelaterade problem och blandmissbruk inom hälso- och sjukvården har ökat med uppemot 40 procent åren 2009–2019. Andelen som får eller söker vård och stöd för enbart alkoholrelaterade problem har däremot minskat med 8 procent under de senaste tio åren.

Även andelen som får eller söker vård inom hälso- och sjukvården för problem med spel om pengar har ökat under perioden. En lagändring 2018 som gav kommunerna ett utvidgat ansvar för stöd och behandling vid missbruk av spel om pengar, innebär att allt fler nu får insatser inom socialtjänsten.

Rapporten hos Socialstyrelsen

Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar – Behov, vård och stöd i förhållande till det nationella ANDT-arbetet och spel om pengar (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.