Nytt tema om kontaktperson enligt LSS

Nu finns ett stödmaterial som ska underlätta kommunernas arbete med insatsen kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Stödmaterialet består bland annat av filmer och finns samlat i ett nytt tema på Kunskapsguiden.
Två ungdomar pratar med teckenspråk med varandra.

Insatsen kontaktperson fyller en viktig funktion när det kommer till att bryta isolering och skapa delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatsen bidrar till att personen får möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån sina egna önskemål, förmågor och behov och ska ges på den enskildes villkor för att skapa delaktighet på riktigt.

Uppdraget som kontaktperson handlar om att vara ett medmänskligt socialt stöd snarare än ett professionellt stöd. En bra matchning mellan personen som får insatsen och kontaktpersonen är avgörande för att stödet ska fungera på sikt.

Kunskapsstöd för kommuner

Det nya stödmaterial som nu finns tillgängligt består av fyra filmer som beskriver hur insatsen främjar delaktighet, samt material som hjälper till att förtydliga kontaktpersonens roll, socialtjänstens ansvar och annat som kan underlätta arbetet med insatsen.

Materialet finns samlat i ett nytt tema på Kunskapsguiden där vi också
ger en introduktion till insatsen kontaktperson enligt LSS.

Temat har tagits fram av Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet (MFD). Filmerna har tagits fram av MFD genom en medskapandeprocess där kommuner och funktionshindersorganisationer varit involverade.

Kontaktperson enligt LSS

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.