Om krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst är samhällsviktiga verksamheter som behöver ha en beredskap för att kunna upprätthålla verksamheten vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Nu finns ett nytt tema på Kunskapsguiden med samlat stöd för arbete med detta.
Tre personer vid mötesbord

– Det här är första gången vi kan presentera ett samlat stöd för kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst och som omfattar både krisberedskap och civilt försvar. Temat är ett avstamp för ett fortsatt arbete med att stärka beredskapen i kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst, säger Maria Carlund, utredare på Socialstyrelsen.

Under det nya temat, som har tagits fram av Socialstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen, samlas kunskap från många aktörer – bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Temat beskriver det som är viktigt att ha kunskap om och att arbeta med inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till exempel att upprätthålla ordinarie verksamhet vid avbrott och störningar, att planera för höjd beredskap, upphandling och samverkan med privata aktörer. Områdena är identifierade i samband med en kartläggning som Socialstyrelsen och länsstyrelserna gjorde 2021–2022.

Det samlade stödet riktar sig främst till beredskapssamordnare och beslutsfattare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Temat kommer att uppdateras kontinuerligt.

Temat Krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Mer om beredskap hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar med att stödja regioner och kommuner genom bland annat kunskapsstöd, planer och analyser. Myndigheten är sedan 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för beredskapsarbetet inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Det innebär att Socialstyrelsen fått ett utökat ansvar att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig. I sektorn ingår andra myndigheter, kommuner, regioner, privata och ideella aktörer.

Om beredskap hos Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.