Nytt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans

Socialstyrelsen lanserar ett nytt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans som har fokus på delaktighet, rättigheter, bemötande och gällande regelverk. Materialet kan användas som introduktion av personliga assistenter och arbetsledare, eller för att kompetensutveckla en arbetsgrupp.
Vänner umgås

Socialstyrelsens nya utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans ger grundläggande kunskaper med fokus på delaktighet, rättigheter och bemötande. Eftersom personliga assistenters arbete utgår från den enskildes behov ser innehållet i arbetet olika ut. Men alla behöver ha vissa grundläggande kunskaper om regelverket som insatsen bygger på, oavsett i vilken regi som assistansen anordnas.

Utbildnings- och kunskapsmaterialet består av en webbutbildning som vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete utför personlig assistans, och ett nytt tema på Kunskapsguiden för de som vill komplettera och fördjupa sina kunskaper inom området.

Kompletterande och fördjupande kunskap

Webbutbildningen tar upp grundläggande värderingar och regelverk som styr stödet personlig assistans. För att komplettera webbutbildningens grundläggande kunskap har vi tagit fram ett nytt tema på Kunskapsguiden med fördjupande kunskap inom de områden som finns med i webbutbildningen.

På Kunskapsguiden hittar du fördjupande kunskap men även andra områden med bäring på personlig assistans, som ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och hygien och smittskydd, säger Mille Salomaa Lindström, utredare på Socialstyrelsen.

Bidra till professionaliseringen av yrket

Ökad kompetens är efterfrågat bland yrkesverksamma personliga assistenter, arbetsledare och chefer. Utbildningen är en del i att bidra till professionaliseringen av yrket, öka kvaliteten i verksamheten och bidra till höjd status av yrket personlig assistent

Målet är att höja kvaliteten i den personliga assistansen. Via materialet ska personliga assistenter få bättre förutsättningar för att kunna genomföra sitt arbete i enlighet med regelverk och bästa tillgängliga kunskap. Det i sin tur gör att assistansanvändaren får en större möjlighet att leva som andra, säger Mille Salomaa Lindström.

Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion på Socialstyrelsens utbildningsportal

Temat Personlig assistans på Kunskapsguiden

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.