Vi uppmärksammar internationella autismdagen

Idag den 2 april uppmärksammar vi den internationella autismdagen. Personer med autism har ofta stora behov av både stöd och habilitering. På Kunskapsguiden hittar du information om stöd och habilitering men också om tidig upptäckt, utredning och diagnos.

Idag den 2 april uppmärksammar vi den internationella autismdagen. FN:s generalförsamling instiftade dagen år 2008 för att synliggöra och öka kunskapen om autism runt om i världen. I år är fokusområdet inkluderande utbildning, som också kopplar till Agenda 2030 globala mål 4: god utbildning för alla.

Samlat stöd under temat om autismspektrumtillstånd

Personer med autism har ofta stora behov av stöd och habilitering. Insatserna ser olika ut för personer i olika åldrar och på olika utvecklingsnivå. De ska vara individuellt utformade och riktas mot kärnsymtomen och nedsatta funktioner.

På Kunskapsguiden kan du läsa om stöd och habilitering till personer med autism. Du kan även läsa om hur man kan upptäcka och känna igen autism, och om när en diagnostisk utredning är aktuell.

Läs mer under temat om autismspektrumtillstånd

Läs mer hos om internationella autismdagen hos FN (på engelska)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.