Nytt tema om ofrivillig ensamhet bland äldre

Många äldre personer upplever att de är ofrivilligt ensamma, vilket kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Socialstyrelsen har tagit fram stöd för dig som är chef eller arbetar nära äldre personer, och som vill arbeta med frågorna i din verksamhet. Stödmaterialet finns samlat under ett nytt tema på Kunskapsguiden.
ung kvinna kramar äldre kvinna

Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever att de är ofrivilligt ensamma. Ofrivillig ensamhet har en negativ påverkan på både individens fysiska och psykiska hälsa. Att upptäcka äldre personer med ofrivillig ensamhet och erbjuda stöd för att bryta ensamheten är centralt. Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en viktig roll i det.

Under Kunskapsguidens nya tema kan du läsa om orsaker till ofrivillig ensamhet bland äldre personer och vad du och din verksamhet kan göra för att arbeta med frågan och motverka ofrivillig ensamhet. Utgångspunkten är att äldre personer ska känna trygghet, få stöd och hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv och en meningsfull tillvaro.

Inom temat hittar du också stödmaterial som Socialstyrelsen har tagit fram för att öka kunskapen om ofrivillig ensamhet bland äldre personer, och som kan användas för att arbeta med frågan i den egna verksamheten:

  • En vägledning som riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal som möter äldre personer inom primärvård och äldreomsorg.
  • Ett reflektionsmaterial för chefer att gå igenom tillsammans med sin personal inom hemtjänsten och särskilda boenden för äldre.

Det finns även publikationer från flera andra aktörer som relaterar till ofrivillig ensamhet bland äldre.

– Hur det känns att vara ensam, och vad det beror på, varierar från person till person. Därför är det viktigt att vården och omsorgen lyssnar på den äldre personen, ställer frågor och utgår från hens behov, förmågor, intressen och bakgrund när man planerar och utformar olika typer av stöd. Det är också viktigt att komma ihåg att behovet av stöd kan förändras över tid, säger Anders Bergh, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer om ofrivillig ensamhet bland äldre personer och ta del av stödmaterialet i temat på Kunskapsguiden.

Ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.