Placerade barns erfarenheter har förbättrat utbildning för familjehem

Nu finns en ny version av materialet Ett hem att växa i, som används i utbildning av familjehem. I den här revideringen har erfarenheter från familjehemsplacerade barn varit ett viktigt underlag.
En flickas tankar om vad som är viktigt i familjehem

Bildtext: En flickas tankar om vad som är viktigt i familjehem.

− Det har varit så givande att få samarbeta med unga som har egna erfarenheter av att vara placerad idag. Deras berättelser, inspel och material har lyft vårt arbete, säger Anna Svennblad, utredare på Socialstyrelsen och ansvarig för uppdateringen.

Det behövs fler familjehem. Men det är också viktigt att de som redan idag har uppdrag som familjehem får både utbildning och stöd utifrån aktuell kunskap. Socialstyrelsen tillhandahåller och utvecklar utbildningsmaterialet Ett hem att växa i för att bidra till en familjehemsvård av god kvalitet.

Parallellt med att utgå ifrån aktuell kunskap har barns och ungas erfarenheter av att vara placerade fått större utrymme i det nu reviderade materialet. Resultatet från en nationell brukarundersökning med familjehemsplacerade barn har varit viktigt. Men projektet har också involverat ungdomar direkt i arbetet via organisationerna Maskrosbarn och Knas hemma.

Nyheter i den nya versionen

Ett exempel på hur barn och unga har påverkat innehållet i det nya materialet är temat identitet. Barn och unga har i flera sammanhang lyft fram att familjehem behöver bli mer medvetna och stöttande till placerade barns identitetsskapande, särskilt utifrån att man inte växer upp i sin biologiska familj.

Faktadelarna har reviderats utifrån aktuell kunskap. Nya teman är till exempel normbrytande beteende, syskon i familjehemmet och så kallad sharenting (fenomenet att dela bilder på barn i sociala medier). Området hälsa och skolgång har utökats med till exempel identitet, munhälsa samt våld och våldsutsatthet. Mer konkret har kursplanen utökats från 8 till 9 möten, från 24 till 27 timmar.

Det nya materialet hittar du i Kunskapsguidens tema om familjehemsvård.

Familjehemsvård – Stöd och utbildning

Anmäl dig till en digital genomgång

I september erbjuder Socialstyrelsen tre tillfällen då myndigheten går igenom materialet med fokus på förändringar och nytt innehåll. Presentationerna hålls på Teams. Dessa tillfällen är:

Från i höst erbjuds kursledarutbildning via Yrkesresan

Socialstyrelsens kursledarutbildning för kommuner är inte obligatorisk för att utbilda i materialet, men har varit mycket efterfrågad och uppskattad. Från hösten 2024 kommer kursledarutbildning att erbjudas via Yrkesresan. Detta gäller oavsett om kommunen är med i Yrkesresan eller inte.

Här finns kontaktuppgifter till Yrkesresan barn och unga:

Yrkesresan Barn och unga

Om materialet Ett hem att växa i

Ett hem att växa i publicerades första gången 2013, för att åstadkomma en nationellt likvärdig familjehemsvård. I dag används utbildningsmaterialet av 86 procent av kommunerna, men också av andra aktörer som utbildar familjehem. Materialet är kostnadsfritt och tillgängligt för alla.

Materialet består av:

  • Familjehemmets bok
  • Handledning för kursledare
  • Presentationsmaterial för kurstillfällen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.